Zgórzak i partnerzy
Kancelaria Prawna

Kancelaria

Jesteśmy wiodącą kancelarią prawną na polskim i środkowoeuropejskim rynku energetycznym. Regularnie doradzamy operatorowi przesyłowemu w zakresie inwestycji i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Posiadamy doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów połączeń sieciowych (LitPol Link, GerPol Powerbridge). Uczestniczyliśmy we współpracy międzyoperatorskiej dla podniesienia bezpieczeństwa połączonych systemów elektroenergetycznych (rozwiązania typu market coupling, organizacje CASC, CAO, TSO Security Cooperation, TSCNET, ENTSO-E, EPRI), a także wspieraliśmy tworzenie transgranicznego rynku dnia bieżącego XBID. Skutecznie reprezentowaliśmy operatorów w postępowaniach o ustanowienie służebności przesyłu, o zasiedzenie oraz o odszkodowanie, regulując stan prawny kilku tysięcy nieruchomości.

Audytowaliśmy inwestycje w węglowe źródła wytwórcze, jak również pomagaliśmy w restrukturyzacji największej polskiej grupy węglowej. Specjalizujemy się nie tylko w energetyce konwencjonalnej, lecz także  w odnawialnych źródłach energii. W tej dziedzinie kompleksowo pomagamy inwestorom budować modele biznesowe, zapewniamy obsługę relacji z wykonawcami, współtworzymy koncepcje przyłączenia do sieci, w tym oparte o dedykowane rozwiązania operatorskie w dystrybucji energii (OSD), negocjujemy warunki nabycia instalacji. Możemy pochwalić się też wsparciem prawnym dla energetyki wodnej w zakresie korzystania z wody, regulacji stanu prawnego nieruchomości, a ostatnio nawet w określaniu strategii uczestnictwa w aukcjach OZE.

Nasze kompetencje pozwalają klientom skutecznie prowadzić inwestycje w zakresie infrastruktury wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy, np. związane z zagospodarowaniem przestrzennym, prawem ochrony środowiska, prawem budowlanym i prawem wodnym.

Wielkim sukcesem kancelarii było pozytywne zakończenie kilku sporów w ramach specustawy dla EURO 2012, dzięki czemu oddano do użytkowania kluczowe obiekty liniowe i stacjonarne. 

Kancelaria posiada też doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi branży TSL. Od kilkunastu lat pomagamy liderom na rynku spedycji i logistyki w rozwoju ich działalności. Uczestniczyliśmy w wielu projektach mających skonsolidować rynek (M&A), reprezentując kapitały zagraniczne (joint venture). Obsługiwaliśmy wdrożenie skomplikowanych rozwiązań magazynowych i teleinformatycznych, często wyznaczając standardy umów w tym zakresie. 

Rozwijamy też umiejętności w obszarze gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi oraz elektrycznymi i elektronicznymi. Uczestniczyliśmy w pracach nad tworzeniem aktualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie, reprezentując największe organizacje branżowe i przedsiębiorców. Prawnicy kancelarii byli ponadto zaangażowani w kluczowe transakcje przejęć spółek komunalnych i prywatnych działających w ramach użyteczności publicznej.

Nasi Klienci podkreślają, że wyróżnia nas biegłość w dostosowywaniu pomocy prawnej do uwarunkowań ekonomicznych i dbałość o wizerunek klienta (w ramach public relations i public affairs).  

Szczególną uwagę przywiązujemy do regularnej działalności pro bono, w której znajdujemy uznanie wielu ważnych partnerów, ale przede wszystkim cieszy nas to, że w zamian za naszą wiedzę i doświadczenie otrzymujemy uśmiech i dobrą energię!

Statystyki

OPINIE PRAWNE

Zlecone 20  •  Sporządzone 848

SPRAWY SĄDOWE

Prowadzone 363  •  Zakończone 972

WARTOŚĆ SPRAW SPORNYCH

Prowadzone 475 399 560 PLN  •  
Zakończone 3 746 349 581 PLN

PRZYCHODY KLIENTÓW

Główny Klient 7 100 591 000 PLN  •  
Klienci łącznie 9 875 469 082 PLN

PROJEKTY PRO BONO

Prowadzone 4  •  Zakończone 21

NASZA PRACA

Liczba godzin 68 181  •  Zadowoleni Klienci 248

Doświadczenie

Pro bono

FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI

Wspieramy tworzenie modelu zarządzania domami dziecka przy wykorzystaniu rozwiązań IT.

FUNDACJA EUROSTRATEG

Pomagamy rozwinąć program edukacji w zakresie świadomości prawnej obywateli UE.

SZKOŁA W CZĄSTKOWIE MAZ.

Służyliśmy radą przy tworzeniu nowego statutu szkoły i regulaminów rady rodziców.

FUNDACJA FUTURE FOR BASKET

Doradzaliśmy jak utworzyć fundację i zorganizować współpracę ze sponsorami.

INSTYTUT LELEWELA

Zapewniamy bieżącą pomoc prawną na rzecz Instytutu Lelewela Fundacji Języka Polskiego.

WSPIERAMY SZTUKĘ

Organizowaliśmy wystawy dla artystów malarzy m.in. Krzysztofa Cieślaka i Dariusza Pala.

Referencje

Zgórzak i Partnerzy

Kancelaria Prawna

ul. Bagatela 10 lok. 9

00-585 Warszawa

T: +48 22 629 57 72

F: +48 22 629 57 66

E: kancelaria@zgorzak.pl

Potrzebujesz porady prawnej? Opisz swój problem.